T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

5 KALEM İLAÇ ALIMI

Güncelleme Tarihi: 03/05/2018

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Adana Devlet Hastanesi

 

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Acil İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.03.05.2018

 

 

 

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

 

1

Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul

10000

Adet

 

 

 

2

Sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml Ampul

1000

Adet

 

 

 

3

Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul

300

Adet

 

 

 

4

Norepinefrin bitartarat 1 mg/ml 4 ml IV Ampul

50

Adet

 

 

 

5

Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml IM/IV 5 Ampul

50

Adet

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

 

Son Teklif Verme Tarihi:0705.2018 saat:10:00

 

 

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

 

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

ADANA DEVLET HASTANESİ
Yeni Baraj Mah Hastaneler Kavşağı Seyhan ADANA
Tlf:0322 321 57 52 Dahili: Fax: e_mail:

 

 

 

 

 

ŞARTNAME
03051802.PDF