T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

14 kalem Sterilizasyon Cihazı Malzemeleri Alımı 04.02.2019

Güncelleme Tarihi: 04/02/2019

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 14 kalem Sterilizasyon Cihazı Malzemeleri Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

 

 

04.02.2019

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

 

1

BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI - SLİKONLU VE DAİRESEL

8

Adet

 

 

 

2

HAVA FİLTRELERİ

4

Adet

 

 

 

3

OTOKLAV VAKUM MOTORU

1

Adet

 

 

 

4

OTOKLAV EMNİYET - GÜVENLİK VALFİ

16

Adet

 

 

 

5

SARI NİPEL 1/2

10

Adet

 

 

 

6

KABLO PABUCU

1

Takım

 

 

 

7

OTOKLAV PNÖMATİK VALFİ (1")

2

Adet

 

 

 

8

OTOKLAV VANASI BUHAR TAHLİYE

2

Adet

 

 

 

9

BUHAR STERİLİZASYON MOTORU AÇMA-KAPAMA APARATI-REDÜKTÖR

1

Takım

 

 

 

10

SARI REKOR 1/2

10

Adet

 

 

 

11

YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPAK CONTASI

2

Adet

 

 

 

12

YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI HEPA FİLTRESİ 201 MM X 201 MM X 150 MM

2

Adet

 

 

 

13

YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI BAKTERİ FİLTRESİ

1

Adet

 

 

 

14

TERMOSTAT

1

Adet

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serinevler Mah.Ege Bagatur Bul. 01240 Yüreğir/ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545 Fax: 0322 322 69 70 e_mail:

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

 

Son Teklif Verme Tarihi:0

 

 

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serinevler Mah.Ege Bagatur Bul. 01240 Yüreğir/ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545 Fax: 0322 322 69 70 e_mail:

 

 

STERİLİZASYON CİHAZI MALZEMELERİ TEK.ŞART..PDF