T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

12 KALEM İLAÇ ALIMI 22.02.2019

Güncelleme Tarihi: 22/02/2019

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 12 kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

 

 

22.02.2019

                          UFUK BÜYÜKÜN

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

1

Alprazolam 0.5 mg Tablet

90

Adet

 

 

 

2

Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml IM/IV 5 Ampul

100

Adet

 

 

 

3

Digoksin 0.25 mg Tablet

100

Adet

 

 

 

4

Dimenhidrinat 50 mg IM/IV 5 Ampul

2000

Adet

 

 

 

5

Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla

10

Adet

 

 

 

6

İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet

100

Adet

 

 

 

7

Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon

20

Adet

 

 

 

8

Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası

30

Adet

 

 

 

9

Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet

300

Adet

 

 

 

10

Polivinil alkol 14 mg/ml + Povidon 6 mg/ml 0.4 ml Göz Damlası

90

Adet

 

 

 

11

Vitamin K1 (Fitomenadion) 10 mg/ml 1 ml Ampul

50

Adet

 

 

 

12

Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası

30

Adet

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi: 25.02.2019 Saat : 13:00

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 


YÜREĞİR  DEVLET HASTANESİ
Serinevler Mah.Egebagatur Blv.01240 / Yüreğir / ADANA
Tlf:0322 321 57 52  Dahili: 55 45  Fax: 0322 322 69 70  e_mail:


12 KALEM İLAÇ ALIMI.PDF