T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Foley Sonda, Koter Kalemi, endotrakeal Tüp Ve İdrar Torbası Alımı13.03.2019

Güncelleme Tarihi: 13/03/2019

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 kalem Foley Sonda, Koter Kalemi, endotrakeal Tüp Ve İdrar Torbası Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

 

13.03.2019

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

1

FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 16 F

800

Adet

 

 

2

FOLEY SONDA İKİ YOLLU LATEKS 18 F

500

Adet

 

 

3

KOTER KALEMİ EL KUMANDALI ÜÇ GİRİŞLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

1200

Adet

 

 

4

ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU 7.0(±0,2)MM

120

Adet

 

 

5

ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU 7.5(±0,2)MM

350

Adet

 

 

6

ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU 8.0(±0,2)MM

350

Adet

 

 

7

ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU 8.5(±0,2)MM

150

Adet

 

 

8

STERİL İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 ML 90CM (İT-ÇEK)

5000

Adet

 

 

 

Toplam

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:18.03.2019Saat:10:00

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

NOT:3. KALEM KOTER KALEMİ EL KUMANDALI ÜÇ GİRİŞLİ DİSPOSABLE (TEK

KULLANIMLIK) ŞARTNAMENİN 5. VE 6. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİ,

 

4.5.6.7. KALEMLER ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP BALONLU ŞARTNESİNİN 13. MADDESİNDE İSTENEN BELGEYİ TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI SUNULMAMASI HALİNDE TEKLİFİNİZ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serinevler Mah.Ege Bagatur Bul. 01240 Yüreğir/ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545 Fax: 0322 322 69 70 e_mail:

 

FOLEY SONDA,KOTER KALEMİ,ENDOTRAKEAL TÜP VE SAATLİ İDRAR TOR.ŞART..PDF