T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

15 Kalem İlaç Alımı.05.04.2019

Güncelleme Tarihi: 05/04/2019

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Sayı   :

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin  ihtiyacı olan  15 Kalem İlaç Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.                                                                                05.04.2019

                                                                                                                                                                                                                          MUSTAFA ŞİMŞEK

                                                                                                                                                                                                                          DOĞRUDAN TEMİN

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Bir.Fiyatı

Toplam Tutar

1

Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası

30

Adet

 

 

2

Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon

200

Adet

 

 

3

Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul

2000

Adet

 

 

4

Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml IM/IV 5 Ampul

200

Adet

 

 

5

İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet

100

Adet

 

 

6

Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem

500

Adet

 

 

7

Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon

500

Adet

 

 

8

Meropenem trihidrat 1000 mg IV Flakon

500

Adet

 

 

9

Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon

20

Adet

 

 

10

Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet

300

Adet

 

 

11

Vitamin K1 (Fitomenadion) 10 mg/ml 1 ml Ampul

50

Adet

 

 

12

Levofloksasin 5 mg/ml 100 ml IV Flakon

1000

Adet

 

 

13

Kalsiyum glukonat monohidrat 225 mg/10 ml + Kalsiyum levulinat dihidrat 572 mg/10 ml 10 ml Ampul

1000

Adet

 

 

14

Perindopril terbutilamin 5 mg + İndapamid 1.25 mg Film Tablet/Tablet

300

Adet

 

 

15

Ramipril 2.5 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet

308

Adet

 

 

 

Toplam

 

 


 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:08.04.2019 Saat:14:00


1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

YÜREĞİR  DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 321 57 52  Dahili: 5545  Fax:0322 322 69 70  e_mail:adanadhs11@saglik.gov.tr

15 Kalem İlaç Alımı Şart..PDF