T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

12 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI 05.07.2019

Güncelleme Tarihi: 08/07/2019

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 12 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

 

 

05.07.2019

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı (TL)

Toplam Tutar (TL)

1

TEMİZLİK BEZLERİ KIRMIZI

150

Adet

 

 

2

TEMİZLİK BEZLERİ MAVİ

150

Adet

 

 

3

ÇÖP POŞETİ EVSEL ATIK ORTA BOY SİYAH 55X60

2000

Rulo

 

 

4

ÇÖP TORBASI GERİ DÖNÜŞÜM MAVİ BÜYÜK 80X90

1600

Rulo

 

 

5

ÇÖP POŞETİ TIBBI ATIK BÜYÜK BOY KIRMIZI 80X90

1600

Rulo

 

 

6

KESİCİ DELİCİ ENFEKTE TIBBİ ATIK KUTUSU 30 LT

70

Adet

 

 

7

PİSUVAR TABLET

30

Paket

 

 

8

PEDALLI EVSEL ATIK ÇÖP KOVASI BÜYÜK SİYAH 30 LT

20

Adet

 

 

9

KLOR TABLET

120

Kutu

 

 

10

BAĞLAMALI ŞEFFAF MANAV POŞEDİ 2 KG LIK.

5

Kilogram

 

 

11

BAĞLAMALI ŞEFFAF MANAV POŞEDİ 5 KG LIK.

5

Kilogram

 

 

12

BAĞLAMALI ŞEFFAF MANAV POŞEDİ 15 KG LIK.

5

Kilogram

 

 

 

Toplam

 


Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:08.07.2019 Saat : 12:00

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

 

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

1-3.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

2-4.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 8-11 VE 12. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3-5.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 7-8 VE 9. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4-6.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 3 VE 6. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

5-8.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 9. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6-9.KALEM TEKNİK ŞARTNAMENİN 9. MADDESİNDE İSTENEN BELGELERİN TEKLİFLE BİRLİKTE GÖNDERİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 321 57 52 Dahili:5545 Fax:0322 322 69 70 e_mail:
12 KALEM TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF