T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2 ADET OTOKLAV, 1 ADET TAVAN STATİFLİ KONVANSİYONEL RÖNTGEN CİHAZI DEMONTAJ İŞİ 25.11.2019

Güncelleme Tarihi: 25/11/2019

T.C.                  

ADANA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Yüreğir Devlet Hastanesi

                                                                                                                                   

                Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim. 

                                                                                                                                                             25/11/2019

                                                                                                                                                           Ufuk BÜYÜKÜN

                                                                                                                                                      Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.

İŞİN ADI

MİKTARI

BİRİMİ

BİRİM

FİYAT (TL)

TOPLAM

FİYAT (TL)

1

2 ADET OTOKLAV, 1 ADET TAVAN STATİFLİ KONVANSİYONEL RÖNTGEN CİHAZI DEMONTAJ İŞİ

1

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM:

 

NOT

Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır.

Teklifler birim fiyatlar üzerinden değerlendirilecektir

ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr

 

 

 

 


Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                                            Son Teklif Verme Süresi: 27/ 11 / 2019 Saat 15:00

 1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.

 2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

 3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.

 5. Teklifler de Birim Fiyat Esas Alınacaktır.

 6. İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.

 7. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 8. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 9. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

  İrtibat Telefon       :    (0322) 321 57 52/ 5545

  İrtibat Fax              :    (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80                                 

   Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ÜRÜNÜN UBB KODU MUTLAKA TEKLİF ÜZERİNE OKUNAKLI BİR ŞEKİLDE YAZILMALIDIR KAPSAM DIŞI İSE

KAPSAM DIŞI DİYE BELİRTİLMELİDİR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

KONVANSİYONEL RÖNTGEN CİHAZI VE OTOKLAV CİHAZI DEMONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF