T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2020 YILI İÇİN TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE BERTARAF/GERİ KAZANIM HİZMET ALIMI 13.12.2019 (GÜNCELLENMİŞTİR)

Güncelleme Tarihi: 30/11/2020

T.C.                  

ADANA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Yüreğir Devlet Hastanesi

                                                                                                                                         

                Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim. 

                                                                                                                                                             13/12/2019

                                                                                                                                                            Ufuk BÜYÜKÜN               

                                                                                                                                                      Doğrudan Temin Birimi
                                                                                                        TEKLİF MEKTUBU

S.N.

İŞİN ADI

MİKTARI

BİRİMİ

BİRİM FİYAT (TL)

TOPLAM FİYAT (TL)

 

1

2020 YILI İÇİN YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ VE BAĞLI EK HİZMET BİNALARININ FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞABİLİCEK 02.04.2015 TARİH VE 29314 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ATIK YÖNETİM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN 18 01 06 – 15 01 10 – 18 01 08 – 15 02 02 – 20 01 21 – 08 03 17 – 12 01 12 – 18 01 09 – 18 01 10 – 1605 06 – 13 07 01 – 16 02 15 – 16 10 01 ATIK KODLU TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE BERTARAF/GERİ KAZANIM HİZMET ALIM İŞİ

15000

KİLOGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM:

 

NOT

Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır.

ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                                            Son Teklif Verme Süresi: 18/ 12 / 2019 Saat 12:00

  1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
  2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
  5. Teklif edilen fiyatlar götürü bedel üzerinden değerlendirilecektir. Tüm kalemlere fiyat vermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
  6. İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
  7. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  8. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  9. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon       :    (0322) 321 57 52/ 5545

İrtibat Fax              :    (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80                                 

 Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI BERTARAFI TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF