İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Müdür Yardımcısı
Abdullah DAĞ
Müdür Yardımcısı