Anne & Bebek

Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme Eğitimi

Bebek Dostu Farkındalık Eğitimi
Hedefimiz: Her kadına şartları ne olursa olsun, emzirme için gerekli profesyonel ve toplumsal desteğin
sağlanması, annelerin emzirme ile ilgili tecrübe kazanabilmesini sağlayacak tüm bilgi, eğitim ve öz güvenin
verilmesidir.
UNICEF, WHO, Sağlık Bakanlığı Önerileri
» Emzirmeye ilk bir saat içerisinde başlanması
» İlk 6 ay sadece anne sütü
» 6 aydan sonra 2 yaş ve ötesine kadar uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin sürdürülmesi
» Anne sütü;
» İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ ünü,
» 6-12 ayda bebeğin ihtiyacının %50’ sini
» 12.aydan itibaren de %30’unu karşılar.
» Anne Sütü
» Ön Süt
» Sulu ve şekerli
» Son Süt
» Proteinli ve yağlı
» Günde 10-12 kez, her öğünde bir meme tamamen boşalana kadar emzirilmelidir.
» Kilo Kaybı Endişesi ve Gereksiz Formül Mama Başlanması
» İlk haftada %7-10 kilo kaybı normaldir.
» Yenidoğan bebeğin midesi;
» İlk gün bilye kadar (~5ml)
» 3. gün pinpon topu kadar (~ 20ml)
» 10.gün yumurta kadar (~50ml)
» İlk 24 saatte yaklaşık 7-14 ml /her beslenmede,
» Sonraki 36 saatte artarak 24 saatlik periyotta 500ml’ ye ulaşır.
» İlk süt (kolostrum) içerdiği yoğun bağışıklık maddeleri ile bebeği hastalıklardan korur.
» Her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, ısıtma ve koruma sorunları yoktur.
» Anne sütü, sık sık emzirildiğinde bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine
gerek yoktur.
» Anne sütü bebeğin zekasını 8 -10 puan artırır
» Anne sütü ile beslenen bebeklerde; konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık
ve diş çürükleri daha az görülür.
» Uluslararası Mama Kodu
» "Anne Sütünün Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasanın" amacı
emzirmenin korunması ve yaygınlaştırılması yoluyla, gerekli olduğunda anne sütü muadillerinin
yeterli bilgi, uygun pazarlama ve dağıtıma dayanan uygun kullanımını sağlayarak, bebeklerin güvenli
ve yeterli besin almalarına katkıda bulunmaktır.
» Firmalardan pazarlama materyali değil, sadece bilimsel bilgiye dayalı olacak şekilde ürün bilgisi
alınmalıdır. Bu kod kapsamındaki ürünler formül bebek mamaları, biberonla verilecek ek gıdalar,
diğer süt ürünleri, biberonla verilebilecek yiyecek ve içecekler, biberon ,emzik bunlar kesinlikle
kullanılmayacaktır.
» Emzirme Anne İçin Bir Görev Değil Haktır
Başarılı Emzirmenin On Adımı
Temel Yönetim Uygulamaları
1.Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi
amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.
a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık
Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası
”oluşturulur.
c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
2.Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle
donatılması sağlanır.
Temel Klinik Uygulamalar
3.Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.
4.Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa
sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.
5.Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda
annelere destek sunulur.
6.Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğan anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı
verilmez.
7.Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.
8.Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda
annelere destek olunur.
9.Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.
10.Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim
sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.
Başarılı Emzirme Politikamız;
1- Yüreğir devlet hastanesinde anne sütünün, bebekler için en ideal besin olduğu, kabul edilmektedir.
Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla
personel ve annelere düzenli aralıklarla paylaşılan emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme politikası
hazırlanmış olup, tüm personel tarafından benimsenmiştir.
2- Hastanemizin tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa
benimsenmiştir. Kurumumuzda anne sütü muadillerinin reklam ve pazarlamasına izin
verilmemektedir.
3- Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan emzirmeye ilişkin yazılı bir emzirme
politikası oluşturulmuştur
4- Hastanemizde bebek dostu hastane komitesi oluşturulmuş olup bu alandaki veri izleme ve
sürdürülebilirlik çalışmaları işbirliği içinde devam etmektedir.
5- Hastanemizdeki tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda hizmet içi eğitim almış olup annelere
destek olmak konusunda yetkin ve beceri sahibidir.
6- Hastanemize başvuran tüm hamilelere anne sütünün önemi, emzirmenin yararları ve yöntemleri
konusunda bilgi verilmektedir.
7- Tıbben gerekli olmadıkça yenidoğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek verilmemektedir. İlk 6
ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2
yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
8- Annelere, emzirmenin nasıl olacağı, emzirme yöntemleri ve bebeklerinden ayrı kaldıkları
durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmektedir.
9- Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa
sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için destek olunmaktadır.
Hastanemizde kaldıkları süre boyunca anne ile bebek (yoğun bakımda yatmadığı sürece) 24 saat aynı
odada birlikte kalmaktadır.
10- Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda
destek olunarak, bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmektedir.
11- Emzirilen bebeklere yalancı meme, emzik ve biberon tıbbi gereklilik olmadıkça verilmemekte,
riskleri konusunda aileler bilgilendirilmektedir.
12- Ebeveynler, taburculuk öncesinde bebeklerini emzirme konusunda sürekli destek ve bakım
hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmekte, taburcu olduktan sonra anne
ve bebek bu konuda izlenerek, anne sütü vermeye teşvik edilmektedir.
Bu Politikadan Tüm Personel En Az 6 Maddeyi Bilmek Zorundadır!
Relaktasyon
• Herhangi bir nedenle emzirmeyi kesmiş bir annenin yeniden emzirmeye başlamasına relaktasyon
denir.
• Aşağıdaki durumlarda yeniden emzirme mümkündür;
– Bebek hasta olmuştur, emzirme kesintiye uğramıştır
– Bebek yapay beslenmiş ama anne yeniden emzirmek istiyordur
– Anne hastalanmış ve emmeyi kesmiş olabilir.
• Bir kadın evlat edindiği bebeği emzirmek isteyebilir
• Daha önce hiç emzirmemiş veya hiç gebe kalmamış bir kadın evlat edindiği bir bebeğin emmesi
sonucu süt üretebilir.
• Buna “indüklenmiş laktasyon” denir.
Bu şekilde süt üreten annenin sütünün miktarı değişir, özellikle ilk haftalarda bebeği tamamen beslemesi
mümkün olmayabilir.
Daha çok süt üretmek için
Doğru teknikle
Sık emzirme
Daha çok süt
Bebek her istediğinde emzirilmelidir.
Bebek dostu hastane ulusal değerlendirme süreci
• Dış değerlendirme için hazır olan hastaneler “ulusal bebek dostu hastane değerlendirme ekibi”
tarafından ziyaret edilerek,
• Uluslararası dokümanlardan adapte edilerek hazırlanmış standart formlar kullanılarak değerlendirme
yapılır.
• Hamile kadınlar ve yeni doğum yapmış anneler ile yapılan görüşmeler değerlendirmenin anahtarıdır.
Denetim sırasında anne ve gebelerle görüşmeler yapılabileceğinden dolayı anne sütü ve emzirme
eğitimlerimizi en üst seviyede yapmamız gerekmektedir.