Sağlık Hizmetlermiz

ESWL (Taşkırma) Ünitesi

ESWL (TAŞ KIRMA) ÜNİTESİ

Üroloji, idrar yolları ve organları, erkek üreme organlarının yapısı ve hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Bu dokularda ortaya çıkan kanserlerin yanı sıra böbrek üstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. JCI standartlarında hizmet veren bölümümüzde cerrahi tedaviler; endoskopik, açık ve kapalı (laparoskopik) yöntemler ile uzman hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır.

Böbrek Taşı Nedir?  Neden Oluşur?

Böbrek taşı: böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerdir.

Bu taşların hangi etkenlerden dolayı oluştuğu ve oluşum mekanizması tam olarak bilinmemekte ancak, ailevi yatkınlık, doğuştan idrar yolları anomalileri vebazı sistemik hastalıkların (Gut, sistinüri vb.) neden olduğu tahmin edilmektedir.

Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha sık görülen böbrek taşları vücutta şiddetli ağrılara, idrarda renk değişikliklerine yol açıyor.

Özellikle su tüketiminin azalması böbrek taşı vakalarının artmasına sebep olmaktadır. Böbrek taşlarından kurtulmak için ise en etkin yöntemlerden biri olan ESWL ile taş kırma uygulaması hastalara etkin ve konforlu tedavi imkanı sağlıyor.

Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL); vücut dışından şok dalgası ile taş kırma demektir. Amacı; cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kişiyi tedavi etmektir.

İşlem sırasında taş online olarak izlenerek hareketleri sürekli kontrolde tutulur. ESWL ünitemizde değişik sertlikteki üriner sistem taşlarını kırmak mümkündür. Taş kırma; taşları kum haline getirerek hastanın farkında olmadan taşı dökmesini sağlar. Elektromanyetik şok kaynağından çıkan enerji pulsları, parabolik reflektör ile odaklanıp yansıtılarak taşın üzerinde küçük bir noktada mini şok dalgaları oluşturur. Bu şoklar taşın parçalanmasını sağlar. Hasta ortaya çıkan kum ve taş parçalarını idrar yolu ile atar.

Taşlar vücuttan atılırken bol su tüketilmesi şart!

ESWL ile parçalanan taşların vücuttan atılabilmesi için hastanın günde en az 2 litre su içmesi ve bol bol hareket etmesi gerekmektedir. Tüm bunlara rağmen taşlar vücuttan atılamıyorsa düşme hızını ve oranlarını artırmak için ek ilaç tedavileri ile desteklenebilir. Ayrıca taşlar idrarla atılırken oluşabilecek ağrılar için de ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

ESWL Uygulanan alanlar:

 • Böbrek Taşları
 • Üreter Taşları
 • Mesane taşları
 • Peyroni Hastalığı

  ESWL Uygulanması Gereken Durumlar;

 • Böbrekteki 2 cm altındaki taşlar
 • Perkütan veya açık cerrahi sonrası rezüdü böbrek taşları
 • Üreter üst uç taşları

   Tedavi sırasında genellikle ağrı veya sancı hissedilmez. Hastanın anestezi almasına ihtiyaç yoktur. Seanslar yaklaşık 30 dakika sürer ve işlem sonrasında hasta hemen normal hayatına dönebilir.

  Taş Kırma Ünitemizdeki Cihazlarımızın Üstünlükleri: 

 • Sanal taş izleme sistemiyle odak kaymaları anlık olarak takip edilmektedir.
 • Şok dalgalarının odağı 3 mm gibi küçük bir çapa sahip olduğundan, taşlar kum halinde kırılır.
 • “Inline” odaklama sistemi ile hatasız odaklama sağlanmaktadır.
 • Şok dalgaları elektromanyetik olarak üretildiğinden gayet gürültüsüzdür.
 • Kalp hastalarında EKG kontrollü taş kırma işlemi yapılabilmektedir.
 • Şok dalga başlığının sınırsız hareket yeteneğine sahip olması hastaya mükemmel bir konfor sağlar.
 • Şok dalgalarının enerjisi ihtiyaca göre geniş bir aralıkta (1-90) hassas bir şekilde ayarlanabilir.
 • Ünitemizde çocuklara anestezi ile taş kırma işlemi yapılabilecek, gerekli her türlü ekipman mevcuttur.
 • Şok dalga başlığının çapının genişliği sayesinde hasta üzerine düşen şok dalgalar geniş bir alana yayılır bu sayede hasta minimum acı hisseder.

 ESWL Taş Kırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Taş Kırma (Lithotripsy) böbrek taşları tedavisinde son 20 yıldır kullanılan yöntemlerden biridir. Ünitemizde taş kırma öncesi hazırlığı hariç, uygulama süresi yarım saat kadardır.

Taş kırma işleminde rahat olmanız için düşük dozda ağrı kesici yapılabilir. Taş kırmanın ilk aşamasında; taşınız skopi veya ultrasonografi ile görüntülenir ve kırmanın başlayacağı noktaya odaklama yapılır. Bu işlemden sonra taşın olduğu bölgeye ultrason jeli sürülür. Ses dalgalarının etkisinin azalmaması için taş kırma başlığı ile vücudunuz arasında hava kalmaması sağlanır. Taşınızın kırılmasına, duyacağınız az bir “çıt” sesi ile başlanır. Bu sesi sürekli kısa aralıklarla duyarsınız ve vücudunuzdaki titreşimini hafif hissedersiniz.

İşlem sırasında taşınızın odak noktasını sık sık kontrol edilir ve enerji seviyesi kontrollü olarak rahatsız etmeyecek şekilde artırılır. Taş kırma sırasında enerjinin gücü ve miktarı, hastanın rahatınıza, taşın çeşidine ve bulunduğu yere göre düzenlenir.

Taş kırma işleminde amaç taşın tamamen ufalanmasını sağlamaktır. Ancak o zaman idrar ile atılabilirler. Fakat bazı taşlar hemen dağılmazlar. Onlar da taş kırma işlemiyle yıpratılır, yumuşatılır ve belli bir süre içinde çözülmeleri beklenir. Bu süreçte taşın vücuttan kolayca atılması için hastanın bol bol su içerek böbreklerini çalıştırması gerekir.