Eğitim Birimi

Yükseköğretim Kurumları Staj Uygulamaları

Üniversite Öğrencileri Yaz Stajı

Hastanemizde Üniversite öğrencilerinin staj iş ve işlemleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun ile mezkûr kanuna dayanılarak hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Taslak Yönetmeliği, Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan "Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi" kapsamında sürdürülmektedir.

Staj işlemleri https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adlı internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
Staj Seferberliği Kariyer Kapısı platformu üzerinden kurumumuzca staj teklifi alan ve staj teklifini kabul eden öğrenciler aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce hastanemiz Eğitim Birimine elden ulaştırmaları gerekmektedir.

-Staj Başvuru Formu 3 adet (öğrenci ve üniversite yetkilisi tarafından ıslak imzalı)
-Staj Sözleşmesi 3 adet (öğrenci ve üniversite yetkilisi tarafından ıslak imzalı)
-Sigortanızın başladığını gösterir 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (e- devletten kare kodlu olmalıdır.)
-Öğrenci Belgesi -Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Personel Gizlilik Sözleşmesi (öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Taahhütname ( öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-Yüreğir Devlet Hastanesi Staj Kuralları Taahhütnamesi (öğrenci tarafından ıslak imzalı)
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından istenen tahlil ve tetkikler (staj başlangıç tarihinize göre son bir ay içerisinde yapılmış olmalıdır)
-Kurumumuzun anlaşmalı bankasından ıban numarası ( Ziraat Bankası ıban numarası)

Üniversite Öğrencileri Eğitim-Öğretim Dönemi Stajı

Hastanemizde Eğitim Öğretim dönemi içinde ki staj uygulamaları 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun ile mezkûr kanuna dayanılarak hazırlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği çerçevesinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. Başvurularınızı Müdürlüğümüze yapabilirsiniz.


Üniversite Öğrencileri Dersin Uygulaması Stajı

Hastanemiz ve Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile eğitim öğretim gören öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, fakültede olmayan tesisi, araç gereci tanımaları amacıyla imzalanan protokol kapsamında  Ebelik/Hemşirelik Bölümü öğrencileri hastanemizde eğitim öğretim dönemi içerisinde uygulama yapmaktadır. Hastanemizde dersin uygulamasını gerçekleştirecek öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce hastanemiz Eğitim Birimine elden ulaştırmaları gerekmektedir.


-Öğrenci Belgesi
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-Tetanoz Aşı Kartı
-Hepatit-B Aşı Kartı
-Heyet Raporu
-Personel Gizlilik Sözleşmesi (öğrenci tarafından ıslak imzalı)


Bilgi için: 0322 321 57 52  Dahili:5534
Mail adresi: m.kuyubasikomurcu@saglik.gov.tr

18 Nisan 2024