Özellikli Hizmetler

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Bakım1.JPG
444 38 33 T.C. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi

EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?
Yatağa tam bağımlı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir ekip ile sunulmasıdır. Evde Sağlık Hizmeti tanı koymaktan çok tanısı konmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibini,  uygulanmasını ve eğitimini yapar.
EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN KİMLER  FAYDALANIR ?
Kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi görmesi gereken, yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını gideremeyecek olan yatalak hastalar yararlanabilir.
 
EVDE SAĞLIK HİZMETİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ NASILDIR?
• Belediye sınırları içinde ikamet eden hastalara,
• Mesai saatleri içinde,
• Randevu sistemi ile hizmet verir.  
• Hastada oluşan acil durumlar için 112 aranır.
 
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya yakınları başvurularını;
• Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine, 
• Hastanelerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerine, 
• Aile Hekimine, 
• Toplum Sağlığı Merkezlerine,
 telefonla ya da şahsi olarak yapabilirler.
 
İRTİBAT
Yüreğir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi :
0322 324 86 06 Dahili No: 5196
 

10 Şubat 2022