İdari Hizmetler

Doğrudan Temin Birimi

Görev Amacı: Hastane için gerekli olan ilaç ve malzemelerin Doğrudan Alım yolu ile en uygun şekilde ve ekonomik olarak teminini sağlayarak işleyişi kolaylaştırdığı için önemlidir.

Temel İş ve Sorumluluklar: Satın alınacak malzemelerin belirlenerek listelenmesini sağlar.

Doğrudan temin için piyasa araştırması yapar.

Alınacak malzemelerin siparişini verir.

Faturaların alt evraklarını düzenler ve çıkartılmasını sağlar.

Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, resmi emirler hükümlerine uyarak iş görür.

Görevini, Kalite Yönetim Sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

Yetkiler: Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.