Kurumsal

Organizasyon Şeması

Dr. Ümit GÜL
Başhekim Yardımcısı 


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1-Acil Servis (Merkez ve Karataş Ek Hizmet Binası), Olay Yeri Yönetim Sistemi
2-KBRN ve Ambulans Hizmetleri
3-Basın Birimi  
4-HIMSS Birim
5-İhtiyaç Tespit Komisyon Başkanlığı
6-Sürveyans Birimi
7-Tig Birimi
8-Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
9-Adli Tıp Birimi
10-Ameliyathane
11-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
12-Sterilizasyon Birimi
13-Çalışan Motivasyonu Birimi
14-Eczane

Dr. Nihat KORKUT BAYSAL
Başhekim Yardımcısı

YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1-CİMER - SABİM
2-Disiplin Birimi
3-Çalışan Güvenliği 
4-Renkli Kodlar Birimi
5-Puan İnceleme Komisyonu
6-EğitimBirimi
7-Sağlık Kurulu
8-Kalite Birimi
9-Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
10-Adana Organize Sanayi  Ek Hizmet Binası
11-Görüntüleme Merkezi
12- Hasta Hakları Birimi
13- Hasta Güvenliği Birimi

Dr. Atif ÇAKMAK
Başhekim Yardımcısı 

  
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1-Laboratuvar Hizmetleri
2-Tranfüzyon Merkezi Komitesi
3-Enfeksiyon Kontrol Komitesi
4-Lisansiyerler(Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Çocuk Gelişimi)
5-Tıbbi İstatistik Birimi
6-TRSM Ek Hizmet Binası
7-Akılcı ilaç Kullanımları
8- Kanser Kayıt Birimi
9- Servis Hizmetleri
10-Yoğun Bakım Hizmetleri
11-Poliklinik Hizmetleri
12-MHRS Birimi
13- Ölümlü ve Ağır Vaka Takip ve Görüşme Ekibi
14- Organ Nakli Birimi
15- Uzman Doktor İdari Nöbetleri Organizasyonu

  
Hilmi TAĞAR
İdari ve Mali İşler Müdürü


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI 

1-TGAP
2-Alacak Takip Birimi (Kantin - Baz İstasyonu- Elektrik- Su-Doğalgaz- Mutfak)  (Hasta ve diğer Kurumlardan Alacaklar)/ İşçi Alacakları
3-Acil Servis Nöbetçi Memurlar sorumluluğu denetimi ve çalışmalarının planlaması
4-Bilgi Güvenliği İşlemleri
5-Disiplin Birimi
6-Teknik Birim, Onarım, Atölye Birmi, Nöbetçi Teknisyen Nöbet Listelerinin Kontrolü
7-Muayene Kabul Birimi İşleyiş Denetimi
8-Ulaştırma Hizmetleri (Şoförler)
9-Depolar ( ambar,demiraş,biyomedikal) - Taşınır Kayıt Yetkilisi 
10-Gelir Tahakkuk Birimi (Fatura - Vezne Birimi)
11-TİG Birimi 
12-Adli Tıp Birimi -Adli Vaka Birimi
13-Karataş Abdullah Tekin Ek Hizmet Binası İdari ve Teknik Birim Sorumlusu( memur nöbetleri, tıbbi cihaz arızaları, diğer arızalar vb.)
14-Satınalma İhale İşlemleri Birimi 
15-Doğrudan Temin Mal ve Hizmet ve Yapım Sözleşmeleri
16-İnsan Kaynakları Birimi 
17-Ticari Alanların İşletilmesi, Kiralanması, Ücret Ödemeleri ve Kira Süreleri Takibi ve Muhasebe (kantinler, ATM’ ler)  ve Muhasebe İşlemleri 
18-HBYS İşleyişi, Sağlık Net 
19-MHRS İşleyişi, Denetimi
20-Mutemetlik Birimi
21-İhtiyaç Tespit Birimi
22-Gider Tahakkuk Birimi 
23-Sağlık Kurulu Birimi 
24-Aylık Beyan ve Takip İşlemleri
25-Eski Adana Devlet Hastanesi Binası
 
Gökhan ATCI
Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü

                        
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Alımı
2- Refakat İşlemleri
3- Berberlik Hizmetleri
4- Bahçe ve Çevre Düzenleme
5- Otopark 
6-Terzihane
7- Haşere İlaçlama
8- Çamaşırhane
9- Santral 
10- Morg Hizmetleri
11- Kantin ve Kafeterya Hizmetleri
12- Hastane Arşiv Hizmetleri 
13- 663 KHK ile Sürekli İşçi kadrosuna geçenlerin özlük, çalışma programları,Disiplin İşlemleri ve her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 
14- Tıbbi ve Tehlikeli Atık Birimi
15- Hastane Web Sayfasının ve Sosyal Medyanın Takibi
16- Planlanan görevler ile Satın Alma Komisyon Üyeliği
17- Planlanan görevler ile Mal alımlarının Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği
18- Planlanan görevler ile Hizmet alımlarının Muayene Kabul ve Kontrol teşkilatlarında ve şartnamelere uygunluk konularında Komisyon Üyeliği  
19- Bağlı bulunduğu birimlerin evrak kontrolünün, parafının ve denetiminin sağlanması.
20- Başhekimin verdiği diğer görevleri yapar.
 
Ayça BOZ
Müdür Yardımcısı

                             
YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmet Alımı
2- Refakat İşlemleri
3- Berberlik Hizmetleri
4- Bahçe ve Çevre Düzenleme
5- Otopark 
6-Terzihane
7- Haşere İlaçlama
8- Çamaşırhane
9- Santral 
10- Morg Hizmetleri
11- Kantin ve Kafeterya Hizmetleri
12- Hastane Arşiv Hizmetleri 
13- 663 KHK ile Sürekli İşçi kadrosuna geçenlerin özlük, çalışma programları,Disiplin İşlemleri ve her türlü iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 
14- Tıbbi ve Tehlikeli Atık Birimi
15- Hastane Web Sayfasının ve Sosyal Medyanın Takibi
16- Planlanan görevler ile Satın Alma Komisyon Üyeliği
17- Planlanan görevler ile Mal alımlarının Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği
18- Planlanan görevler ile Hizmet alımlarının Muayene Kabul ve Kontrol teşkilatlarında ve şartnamelere uygunluk konularında Komisyon Üyeliği  
19- Bağlı bulunduğu birimlerin evrak kontrolünün, parafının ve denetiminin sağlanması.
20- Bağlı bulunduğu Müdürün verdiği diğer görevleri yapar.

Nihal TAŞAN
Müdür Yardımcısı


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI
                                              
1- TGAP
2- Alacak Takip Birimi (Kantin - Baz İstasyonu- Elektrik- Su-Doğalgaz- Mutfak)  (Hasta ve diğer Kurumlardan Alacaklar)/ İşçi Alacakları
3- Acil Servis Nöbetçi Memurlar sorumluluğu denetimi ve çalışmalarının planlaması
4- Bilgi Güvenliği İşlemleri
5- Disiplin Birimi
6- Teknik Birim, Onarım, Atölye Birmi, Nöbetçi Teknisyen Nöbet Listelerinin Kontrolü
7- Muayene Kabul Birimi İşleyiş Denetimi
8- Ulaştırma Hizmetleri (Şoförler)
9- Depolar ( ambar,demiraş,biyomedikal) - Taşınır Kayıt Yetkilisi 
10- Gelir Tahakkuk Birimi (Fatura - Vezne Birimi)
11- TİG Birimi 
12- Adli Tıp Birimi -Adli Vaka Birimi
13- Karataş Abdullah Tekin Ek Hizmet Binası İdari ve Teknik Birim Sorumlusu( memur nöbetleri, tıbbi cihaz arızaları, diğer arızalar vb.)
14- Planlanan görevler ile Satın Alma Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği 
15- Planlanan görevler ile Mal alımlarının Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği 
16- Planlanan görevler ile Hizmet alımlarının Muayene Kabul ve Kontrol teşkilatlarının mali konularda  ve şartnamelere uygunluk konularında Komisyon Üyeliği  
17- Bağlı bulunduğu birimlerin evrak kontrolünün, parafının ve denetiminin sağlanması.
18- Bağlı Bulunduğu Müdürün verdiği diğer görevleri yapar.
 

Abdullah DAĞ
Müdür Yardımcısı


YETKİ VE SORUMLULUK ALANLARI

1- Satınalma İhale İşlemleri Birimi 
2- Doğrudan Temin Mal ve Hizmet ve Yapım Sözleşmeleri
3- İnsan Kaynakları Birimi 
4- Ticari Alanların İşletilmesi, Kiralanması, Ücret Ödemeleri ve Kira Süreleri Takibi ve Muhasebe (kantinler, ATM’ ler)  ve Muhasebe İşlemleri 
5- HBYS İşleyişi, Sağlık Net 
6- MHRS İşleyişi, Denetimi
7- Mutemetlik Birimi
8- İhtiyaç Tespit Birimi
9- Gider Tahakkuk Birimi 
10- Sağlık Kurulu Birimi 
11- Aylık Beyan ve Takip İşlemleri
12- Eski Adana Devlet Hastanesi Binası
13- Planlanan görevler ile Satın Alma Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği 
14- Planlanan görevler ile Mal alımlarının Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı ve Üyeliği
15- Planlanan görevler ile Hizmet alımlarının Muayene Kabul ve Kontrol teşkilatlarının mali konularda  ve şartnamelere uygunluk konularında Komisyon Üyeliği  
16- Bağlı bulunduğu birimlerin evrak kontrolünün, parafının ve denetiminin sağlanması.
17- Bağlı Bulunduğu Müdürün verdiği diğer görevleri yapar.