İdari Hizmetler

Atık Birimi

Görev Amacı : Hastanemizde; Üretilen atık çeşitlerinin bilinmesi, kaynağında ayrıştırılması, üretilen atık miktarının azaltılması, toplama ekipmanının temizliği ve dezenfeksiyonunun sağlanması, usule uygun olarak toplanması, taşınması ve atık taşıyıcılarına teslim edilmesi aşamasında koordinasyonu sağladığı için önemlidir.

Temel İş ve Sorumluluklar:

Atıkların Toplanması Açısından;

Bölüm atık sorumluları ile koordineli çalışarak tüm çalışanların atıkların minimizasyonu, uygun ayrıştırılması ve uygun toplanması konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

Atık konteynerlarının toplanmasını ve hastane bünyesindeki geçici depolama yerine taşınmasını günlük olarak kontrol eder.

Üretilen atıklar için uygun torba ve konteynerların; çalışanlar için koruyucu elbise ile tekerlekli taşıma araçlarının daima mevcut olmasını sağlar.

Hastane çalışanları tarafından dolan torbaları kesici delici atık kutularını ve konteynerları, vakit geçirmeden yenileri ile değiştirmelerini sağlar.

Hastane içerisinde üretilen atığın toplanması ile görevlendirilen çalışanların sevk ve idaresinde söz sahibidir.

Atıkların Depolanması Açısından;

Tıbbi atıkların depolanacağı geçici atık depolarının uygun kullanımını sağlar. (Kilitli ve sadece görevli personelin atıklara ulaşılabilir olmasını kontrol eder.) Atık konteynerlarının hastane içinde ve dışında kontrolsüz boşaltılmalarını önler.

Atıkların Bertarafının Kontrolu Açısından;

Tüm atık bertaraf işlemlerinin koordinasyonu ve izlenmesinden sorumludur.

Atıkların kurum içinde mevzuata göre toplanmasını, öngörülen arıtma ve bertaraf yerine ulaştıracak görevlilere uygun şekilde teslimini sağlar.

Atıkların yönetmelikte öngörülen süreden daha uzun bir süre kurum içinde depolanmamasına dikkat eder ve yerel yönetim veya görevlendireceği üstlenici atık nakliye firmasının atıkları düzenli olarak almasını sağlar.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.