Hasta Rehberi

Sağlık Kurulu Başvurusu

SAĞLIK KURULU İŞLEMLERİ

MÜRACAAT

Bakanlığımız tarafından yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Müracaatta istenilen belgeler şunlardır ;

- Dilekçe (Sağlık kurulunda matbu dilekçelerimiz mevcuttur.),

- Kurumlardan Sağlık kurulu için sevk edilmişse sevk evrakı ve/veya resmi yazı,

- TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi,

Raporlar için vesikalık fotoğraf gerekmemektedir. Birimimizde dijital fotoğraf çekilmektedir.

İŞLEYİŞ ŞEKLİ

Dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu müracaat biriminde kayıtlar yapılır. Muayene formu hazırlanır. Sağlık Kurulunun içerisinde bulunan polikliniklerde muayenesi yapılarak (bazı poliklinikler hariç) ilgili forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazımı sonu ve imzaları ve gerekiyorsa başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra en yakın sürede kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılarak hasta veya yakınına teslim edilmektedir.

VERİLEN SAĞLIK KURULU RAPOR ÇEŞİTLERİ

 1-Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk,

- İşe girmek,
- Sözleşmeli Personel,
- Öğretmenlik,
- Öğrenci olur,
- Yurt Kayıt,
- Polislik,
- Yurt Dışı İşçi,
- Evlat Edinme,
- Huzur Evine Giriş,
- Silahsız Özel Güvenlik,
- Silahlı Özel  Güvenlik,
- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi,
- Sürücü Belgesi Raporu- Aile hekiminden sevkli gelmek kaydıyla,
- Silah Ruhsatı,

- Yaş tespitine ilişkin rapor,

2-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YOKLAMA, ADAY VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK RAPORLAR,

 3- ENGELLİ RAPORLARI

- 2022 Engelli Maaşı (Sosyal Yardımlaşmadan üst yazı gerekir.)
- Vergi Muafiyeti
- ÖTV İndirimi-Ücretli
- Durum bildirir Rapor-ücretli

- Engelli Okuluna Kayıt
- Özel Tertibatlı Araç-Ücretli
- Engelli Kimlik Kartı
- Engelli işe girmek,
- Tayine Esas Durum Bildirir Rapor  _Ücretli
- Vasi Tayini Raporu-Ücretli (Mahkeme tarafından gönderilir)