Eğitim Birimi

Ortaöğretim Kurumları Mesleki Beceri/Staj Uygulamaları

Ortaöğretim Kurumları Mesleki Beceri/Staj Uygulamaları

 

Hastanemizde Ortaöğretim Kurumları Mesleki Beceri Eğitimi, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sürdürülmektedir. Adana ili içerisinde öğrenim gören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Mesleki Beceri Eğitim ve Staj” planlama ve yerleştirme işlemleri Valilik bünyesinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce  oluşturulan komisyon tarafınca yapılmakta olup, bu doğrultuda  kurumumuzda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Hastanemizde mesleki beceri eğitimi ya da staj yapacak olan öğrencilerin  koordinatör öğretmenleri öğrencilere ait aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve staj başlangıç tarihinden15 gün önce Eğitim Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
-Staj Sözleşmesi 3 adet (öğrenci/vekili ve okul yetkilisi tarafından ıslak imzalı),
-Sigortanın başladığını gösterir 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (E devletten kare kodlu olmalıdır),
-
Personel Gizlilik Sözleşmesi (öğrenci, vekili, koordinatör öğretmen tarafınca ıslak imzalı),
-Staj Kuralları Taahhütnamesi(öğrenci/vekili tarafından ıslak imzalı),
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından istenen tahlil ve tetkikler (Staj başlangıç tarihinize göre son bir ay içerisinde yapılmış olmalıdır),

-Öğrenci Belgesi,
-Kimlik Fotokopisi,
-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi,
-Kurumumuzun anlaşmalı bankasından ıban numarası ( Ziraat Bankası ıban numarası).

 

Bilgi için: 0322 321 57 52  Dahili:5534

Mail adresi: m.kuyubasikomurcu@saglik.gov.tr

18 Nisan 2024