Gerontoloji

Birim Hakkında

65 yaş üstü yaşlılarımız başta İç hastalıkları (dahiliye) ve Nöroloji hekimlerinin tıbbi değerlendirmeleri sonrasında hastayı Gerontoloji birimine yönlendirmesiyle Gerontolog hizmetinden faydalanabilecektir.

Gerontoloji: Yaşlılık ve yaşlanma sürecini fiziksel, zihinsel ve psikososyal açıdan bütüncül bir şekilde inceleyerek yaşlılık ve yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları önlemeyi, aşmayı ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır.

Gerontolog (Yaşlanma ve yaşlılık uzmanı):   65 yaş üstü bireyleri kapsamlı geriatrik değerlendirmeye tabi tutarak Geriatrik sendromların erken tespit edilmesi veya önlenmesi noktasında rol oynar. Yaşa bağlı hastalıkların gelişmesini önleyerek uzun süreli bağımsız ve kaliteli yaşam şansını arttırır. Bireyleri aktif ve sağlıklı yaşama teşvik edecek var olan rezervlerini korumaya ve iyileştirmeye teşvik eden gerontolojik hizmetler planlar, uygular.

 

 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirmenin Amaçları

 • Yaşlının tüm sorunlarının tek merkezde çözülmesi,
 • Yaşlı bireylerde tanıda atlanabilecek hastalıkları ortaya çıkarmak,
 • Kesin tanıya yardımcı olmak ve hastalıkların tedavisi,
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı olmayı azaltmak,
 • Fonksiyonel bağımsızlığın korunması, geliştirilmesi ve kaza oluşumunda azalma,
 • Geriatrik sendromların tüm yaşlılarda sorgulanarak tanınması ve tedavi edilmesi,
 • Hastaneye başvuru ve hasta bakım evlerine yerleştirilme oranlarının azaltılması,
 • Bakım masraflarının ve sağlık harcamalarının azaltılması,
 • Gerektiğinde sosyal destek verilmesi,
 • Hayat kalitesinin arttırılması,
 • Sağlıklı yaşam süresinin uzatılmasıdır.

Gerontoloğun çalışma alanları

 1. Yaşlının; kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile iletişim kurarak birincil görüşmeleri yapar, sorunları öğrenerek uygun geriatrik hizmeti planlayarak, takibini yapar ve raporlar.
 2. Yaşlının sorunlarıyla ilgili daha önce veya hâlihazırda hangi hizmetlerden yararlandığını/yararlanacağını tespit eder ve gerontolojik hizmet akışını düzenler.
 3. Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler.
 4. Sunulacak olan Gerontolojik hizmetin sosyal, ekonomik, hukuki süreç ve koşulları hakkında hizmet alanları bilgilendirir.
 5. Yaşlı bireylerin ihtiyaç ve memnuniyet durumlarını ölçer, değerlendirir ve duruma göre iyileştirme faaliyetlerini yürütür.
 6. Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunarak, sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.
 7. Sağlık hizmetlerinde yaşlıya yönelik sunulan hizmetlerin kalitesini, ihtiyaç ve beklentilere uygunluğunu, hizmetin planlandığı gibi uygulamasını izler ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
 8. Gerontololojik hizmet sunumuna dair ihtiyaçları gözden geçirir, gerekli ergonomik düzenlemeleri sağlar
 9. Gerontololojik hizmet sunumuna dair; mali, hukuki veya tıbbi problemlerin çözümü ile ilgili gerekli çalışmalarda bulunur ve gerektiğinde ilgili birimlerle iletişime geçer. 
 10.  Akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimi sağlar,
 11. Yaşlılara yönelik gerontolojik hizmet sunumu ziyaretleri yapar.
 12.  Bakıma muhtaç, sosyo ekonomik durumu düşük olan yaşlıların ilgili birimler ile görüşerek iş ve işlemleri sonucu bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar.