Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

İyi yönetim, kurumsallaşma, yeterli ve etkin altyapı, kapasite, insan odaklı, güvenli, kaliteli, nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunarak mali sürdürülebilirliği sağlamak.