Çocuk Gelişimi Birimi

Birim Hakkında

Hastanemizin Çocuk Gelişim Biriminde 1 Çocuk Gelişim Uzmanı görev yapmaktadır. Birimimize Uzman Hekimlerce yönlendirilen 0-18 yaş arasındaki çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanları kendi alanımız doğrultusunda değerlendirilir.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ KİMDİR?
Çocuk Gelişimcisi çocuklarda oluşan uyum ve davranış sorunları hakkında da aileyi bilgilendirip danışmanlık hizmeti vermektedir.  Çocuk Gelişimcisi tarafından basit psikolojik yaklaşımlar kullanılarak danışmanlık verilen konu başlıkları;

* Gelişim problemleri

* Tırnak yeme
* Parmak emme
* Enürezis nokturna (idrar kaçırma)
* Enkoprezis dışkı kaçırma)
* Kardeş kıskançlığı
* Konuşma bozukluğu (kekemelik)
* Gecikmiş konuşma
* Yalan söyleme
* Tuvalet eğitimi
* Yemek yeme davranışını  geliştirme
* Uyku düzeni ve alışkanlığı (0-6 yaş)
* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
* Okula devamlılık sorunları
* Ergenlik sorunları
* Gece korkuları
* İnat, kaygı, saldırganlık, hırçınlık, öfke nöbetleri
 

Çocuk  Gelişimcisi tarafından ;
* Çocuğunuzun büyüme ve gelişimi hakkında bilgi alabilirsiniz.
* Çocuğunuzun bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil gelişimlerinin yaşına uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
* Ebeveyn olarak nasıl davranmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.
* Çocuğunuzun kreşe ya da ilkokula başlamasında en uygun yaşın hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.
* Kardeşler arası ilişkileri düzenlemede yardım alabilirsiniz.
* Aile içi değişikliklerde çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusunda yardım alabilirsiniz.
* Çocuğunuzdaki çeşitli davranış sorunlarının çözümü konusunda yardım alabilirsiniz.( yalan söyleme, saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, kardeş kıskançlığı vb.

ÇOCUK GELİŞİMİ BİRİMİNDE UYGULANMAKTA OLAN TESTLER
DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ
0-6 yaş arasındaki çocukların belli aralıklarla gelişimlerini takip etmek ve gelişimsel riskleri belirlemek için kullanılan bir araçtır.
Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendirmede kullanılan bu test ;
* Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada,
* Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel bir ölçütle doğrulamada,
* Gelişimsel olarak risk altındaki çocukları ( çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorun olanlar vb. ) izlemede kullanılır.
Zeka testi değil, gelişim tarama testidir. Kişisel- sosyal, ince motor, dil ve kaba motor olmak üzere dört alt testten ve 134 maddeden oluşur.

Kişisel- Sosyal: insanlarla iletişim kurma, ihtiyaçlarını karşılayabilme İnce motor- uyumsal: el-göz koordinasyonu, nesneleri kullanabilme, Dil: duyduğunu anlama, dili kullanma Kaba motor :hareket yeteneğini değerlendirir. Yapılan test sonucunda gelişim alanlarında herhangi bir gecikme tespit edilmesi halinde, gecikmenin meydana geldiği gelişim alanına yönelik destekte bulunması için aile bilgilendirilir. ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) 0-6 yaş çocukların becerilerini ve gelişimlerini bakım veren kişiden alınan bilgilerle değerlendirmeyi sağlayan gelişim tarama envanteridir. Dil- bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri- öz bakım olmak üzere 4 alt testten oluşur.
Genel gelişim adı verilen bölümde testten alınan tüm puanlar toplanır alınan puana göre değerlendirme yapılır. Bu envanter sayesinde gelişimsel gecikme ve risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde belirlenmesi sağlanır.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluk Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.
Metropolitan Okul Olgunluk Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ İSTEM KONULARI

 1. Gelişim takibi için Gelişim testleri
  • DENVER II
  • AGTE
  • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ
  • BUDON DİKKAT TESTİ
  • PEABODY RESİM KELİME TESTİ

 2. Gelişim problemler
  • Gelişim gecikmesi/ gerilikleri(dil-özbakım-bilişsel-sosyal-motor gelişim)
  • Yaygın gelişimsel bozukluk
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB)
  • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 3. Geç konuşma
 4. Kekemelik
 5. Artikülasyon bozuklukları
 6. Özel sorunlar
  • Sınır koyma
  • Yaş gelişim özellikleri
  • Evlat edinme süreci
  • Hastalık ve çocuk
 7. Ruhsal Sorunlar
 • Saldırganlık/vurma davranışı
 • Tuvalet eğitimi
 • Uyku alışkanlığı/uyku problemleri
 • Tırnak yeme
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul korkusu
 • Beslenme ve yeme problemi
 • Yalan söyleme