T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

28 Eylül Dünya Kuduz Günü

Güncelleme Tarihi: 25/09/2019

Her yıl 28 Eylül günü Kuduz hakkında farkındalığı arttırmak ve önlenme önerilerinin hatırlatılması amacıyla “Dünya Kuduz Günü” olarak anılmaktadır. Bu tarihin seçilmesinin en önemli nedeni ise, bu tarihin, kuduz aşısını geliştiren Louis Pasteur’ün ölüm tarihi olmasıdır.

Kuduz 150 ülkeden fazlasında görülen ve aşı ile önlenebilir viral bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün rakamlarına göre her yıl 59.000’in üzerinde insan kuduz nedeni ile kaybedilmektedir. Kuduz virüsü santral sistemini enfekte ederek ölüme yol açan bir enfeksiyon etkenidir. Olguların çoğu Asya ve Afrika kıtasında görülmektedir. İnsan bulaşlarının %99’undan fazlasında kaynak kuduz köpeklerdir. Köpekler dışında kediler, tavşanlar, yarasa, rakun, kokarca gibi vahşi hayvanlar da hastalığı ısırık ve tırmalama yolu ile bulaştırabilirler.

İnkübasyon süresi birkaç gün ile 6 yıl arasında değişmekle birlikte genellikle 4-12 haftadır. Başlangıç semptomları ateş, kas ağrısı, vücutta iğnelenme hissi ve ayrıca ısırık yerinde yangı hissidir. Daha sonra iki tip klinik tablodan biriyle giden hastalık tablosu oturur. Saldırgan (%70) (iştahsızlık, anksiyete, konfüzyon, ajitasyon, halüsinasyon, salgı artışı, sudan korku ve yutkunma güçlüğü tabloları) ve paralitik (%30) (ilerleyici ve komaya giden paraliziler) tipte seyredebilmektedir.

Şüpheli ısırıklarının %40’ını 15 yaşın altı çocuklar oluşturmaktadır. Köpeklerin aşılanması ve insan ısırıklarının engellenmesi ile kuduzun eliminasyonu mümkün olmaktadır. WHO, “World Organisation for Animal Health” (OIE), “Food and Agriculture Organization of the United Nations” (FAO) ve “Global Alliance for Rabies Control” (GARC) kuruluşları birlikte 2030 yılında insan kuduz ölümlerini sıfırlamak "Zero human rabies deaths by 2030" için ortak kuduz savaşı başlatmışlardır.