T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Adana İl Sağlık Müdürlüğü Yüreğir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

HARDDİSK 2,5 İNÇ 500 GB VE MAUSE ALIMI 11.12.2020

Güncelleme Tarihi: 28/12/2020

T.C.                  

ADANA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Yüreğir Devlet Hastanesi

                                                                                                                                         

                Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                             11/12/2020

                                                                                                                                                            Ufuk BÜYÜKÜN

                                                                                                                                                      Doğrudan Temin Birimi

                                                         TEKLİF MEKTUBU         

S.N.

İŞİN ADI

SUT

KODU

UBB

MİKTARI

BİRİMİ

BİRİM

FİYAT (TL)

TOPLAM

FİYAT (TL)

 

1

HARDDİSK 2,5 İNÇ 500 GB

 

 

5

ADET

 

 

2

MAUSE

 

 

50

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM:

 

NOT

Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır.

ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr

 

 

 

 

 


Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                                            Son Teklif Verme Süresi: 14/ 12 / 2020 Saat 11:00

 1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
 2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
 5. Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 6. İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
 7. Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 ( Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır
 8. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde “kapsam dışı” diye belirtmelidir.
 10. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon       :    (0322) 321 57 52/ 5545

İrtibat Fax              :    (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80   

Email Adresi          :    adanadhs11@saglik.gov.tr                                                                  

 Kaşe İmza Tarih

 

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR

HARDDİSK VE MAUSE TEKNİK ŞARTNAMESİ.PDF