Dijital Baskı Şeffaf Korumalı Folyo (ÇOK ACİL)Alımı.01.06.2020
28 Aralık 2020

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 Kalem Dijital Baskı Şeffaf Korumalı Folyo (ÇOK ACİL)Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

 

01.06.2020

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

 

1

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 32 CM ÇAPINDA (SOSYAL MESAFEYİ KORUYALIM 1.5 MT)

200

Adet

 

 

 

2

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 32 CM ÇAPINDA (SOSYAL MESAFEYİ KORUYUNUZ BU KOLTUĞU BOŞ BIRAKINIZ)

200

Adet

 

 

 

3

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 40X40 CM AYAK İZİ

50

Adet

 

 

 

4

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 35X30 CM AYAK İZİ

10

Adet

 

 

 

5

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 20X100 CM (SAĞLIĞINIZ İÇİN SOSYAL MESAFEYİ KORUYUNUZ KORONAVİRÜS COVID-19)

14

Adet

 

 

 

6

DİJİTAL BASKI ŞEFFAF KORUMALI FOLYO 20X60 CM (SAĞLIĞINIZ İÇİN SOSYAL MESAFEYİ KORUYUNUZ KORONAVİRÜS COVID-19)

6

Adet

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:02.06.2020 Saat:10:00

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545Fax:0322 322 69 70 e_mail:adanadhs11@saglik.gov.tr

 

 

Dijital Baskı Şeffaf Korumalı Folyo Şart..PDF