2 KALEM 22/F HASTABAŞI MALZEME ALIMI HASTA Ş.Y
24 Aralık 2020

T.C.

ADANA VALİLİĞİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Yüreğir Devlet Hastanesi


                Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.                                                                                                       

  Hasta Adı: Ş.Y                                             

TEKLİF MEKTUBU

S.No

SUT KODU

UBB NO

Birim Fiyata Esas İş Kalemin Adı

Miktarı

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

AE1650

 

BİOEMİLEBİLİR İNTERFERANS VİDASI TÜM BOYLAR

1

Adet

 

 

2

AE1250

 

BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ TİTANYUM 3.5 MM VE ALTI (AE1250)

2

Adet

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

                    Son Teklif Verme Süresi  20/11//2020           Saat: 15:00

 1. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
 2. Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 3. Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 4. Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
 5. Bu mektupta birden fazla malzeme için teklif gönderilmiş ise her kalem malzeme için  teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinden veya ayrı ayrı yapılacaktır.
 6. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 8. Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir.
 9. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru  eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri Ödeme Kurumu barkot ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından Hastanemiz İdaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. Anılan Kurumun herhangi bir surette  malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edecektir.
 10. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya Temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
 11. Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

       Adres       : Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı no: 236 Yüreğir / ADANA

      İrtibat Tel: 0 322 321 57 52 / 5538

      İrtibat Fax: 0 322 322 69 70

                                                                                   Kaşe            İmza           Tarih
AE1650-AE1250 ŞARTNAME.PDF