5 kalem İlaç Alımı.15.12.2020
28 Aralık 2020

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

 

Sayı :

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu:Fiyat Teklifi

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalemİlaç (ÇOK ACİL)Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

15.12.2020

MUSTAFA ŞİMŞEK

DOĞRUDAN TEMİN.

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 

 

S.No

MALZEME ADI

Sut Kodu

UBB

Miktarı

Birimi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

1

İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş

 

 

200

Adet

 

 

2

Teikoplanin 400 mg Flakon

 

 

500

Adet

 

 

3

Vankomisin HCl 1 g IV Flakon

 

 

400

Adet

 

 

4

Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon

 

 

500

Adet

 

 

5

Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul

 

 

5000

Adet

 

 

 

Toplam

 

 

 

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

 

Son Teklif Verme Süresi: 17/ 12 / 2020 Saat 10:00

 

 

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

 

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

 

FİRMA-KAŞE
İMZA

 

 

 

 

NOT:1-SUT KODU - UBB / UTS VAR İSE MUTLAKA YAZILMALIDIR. KAPSAM DIŞI İSE BELİRTİLMELİDİR.

2-ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELER TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMALI AKSİ HALDE TEKLİF

DEĞERLENDİRMEYEALINMAYACAKTIR.

 

 

 

 

 

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 321 57 52Dahili:5545 Fax:0322 322 69 70 e_mail:adanadhs11@sağlik.gov.tr

 

5 kalem İlaç Alımı Şart..PDF