Hasta Rehberi

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

Sosyal Hizmet Birimi ana bina zemin katta bulunmaktadır. Hastanede ayakta ve yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca ihtiyaç duyan hastaların tedavi süresince psiko-sosyal destek ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliklerinin yeniden kazandırılması amacıyla hizmet veren bir birimdir. Sosyal Hizmet Biriminin çalıştığı hasta grupları; Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

  • Engelli hastalar,
  • Sağlık güvencesiz hastalar,
  • Yoksul hastalar,
  • Aile içi şiddete maruz kalmış hastalar,
  • İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar,
  • Mülteci ve sığınmacı hastalar,
  • Kronik bakım hastaları(palyatif),
  • Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
  • İntihar nedeni ile başvuran hastalar,
  • Sağlık tedbiri uygulanan hastalar.