Personel

Çalışan Hakları ve Güvenliği

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/23 sayılı “Çalışan Güvenliği Genelgesi” doğrultusunda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” oluşturulmuştur.

Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eder, başvuruları değerlendirerek raporlar, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.

İlgili genelge sağlık çalışanına; sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunma hakkı tanımıştır.

Genelge bildirim süreci ve hukuki yardım şeklini yine aynı başlık altında açıklamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.

Beyaz Kod 1111

Beyaz Kod için 1111 aranmalıdır. Arama dâhili telefondan 1111 aranılıp bir defa çaldırılıp kapatılır. Çağrı ilgili ekibin pacer cihazına düşer. En kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik ekibini görür görmez talep eden çalışan, aynı telefondan yine 1111 arayarak beyaz kodu sonlandırır. Güvenlik duruma müdahale ettikten sonra Beyaz Kod Bildirim Formu doldurularak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine olay bildirimi yapılır.

Beyaz Kod verilmeyen şiddet olaylarında tutanak ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine başvurulabilir.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları

Hastanemizde enfeksiyon kontrol komitesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, kalite yönetim birimi ile Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi;

 • Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması
 • Kişisel koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması
 • Engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılması
 • Beyaz kod uygulaması
 • Risk değerlendirmesi ve önlemlerin alınması
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
 • Çalışanlara çalışan güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • Çalışanlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzenleyici-önleyici faaliyetlerin başlatılmasının sağlanması,

Konularında koordineli olarak çalışmaktadır.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminin Görevleri

Tüm çalışanların sağlık taramalarını yürütür. Sağlık çalışanlarının çalıştıkları bölümlere göre risk analizlerini yapar ve gerekli önlemleri alır. Çalışanların delici kesici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kalmaları ve iş kazaları geçirmeleri halinde gereken müdahale ve düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

Hasta ya da yakını tarafından çalışanlara yönelik sözel ya da fiili saldırıları önleyebilmek adına gerekli önlemleri almak, mevcut durum ortaya çıktığında yasal prosedürleri başlatmak ve takibini sağlamakla sorumlu birimdir. Tüm çalışanların Çalışan Haklarını bilmesi yasal uygulamalar hakkında farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler bu birimin sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi aynı zamanda İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu ile birlikte koordineli olarak çalışır ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği hastanemizde gerekli uygulamaları yürütür.

Çalışanlar iş kazası yaşadığında aynı anda Çalışan Güvenliği Birimine bildirmekle, Çalışan Güvenliği Birimi ise iş kazası olduktan sonraki 3 iş gününde SGK’ ya bildirmekle yükümlüdür.

Mobbing

İşyerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi yâda kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; psikolojik baskı ve davranışlar bütünüdür. Mobbingle ilgili olarak bilgi almak için Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimine başvurabilir.

Çalışan Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

Giyme sırası

Çıkarma sırası

 • Önlük
 • Maske
 • Gözlük-Yüz koruyucu
 • Eldiven
 • Eldiven
 • Gözlük-Yüz koruyucu
 • Önlük
 • Maske

Kesici Delici Alet Yaralanmaları

 • Yaralanma durumunda; yaralanan bölge, su ve sabunla yıkanmalı, KESİNLİKLE sıkılmamalı ve kanatılmamalıdır.
 • Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı burun, ağız, göz yâda cilt bölgeleri bol suyla temizlenmelidir.
 • İlk müdahaleden sonra mesai saatleri içinde Çalışan Güvenliği Birimine, mesai saatleri dışında ise nöbetçi supervisöre haber verilir. Ardından acil servisten iş kazası girişi yaptırılarak talimatlar doğrultusunda hareket edilir.