İdari Hizmetler

Fatura Kayıt Birimi

1. AMAÇ: Hastanemiz Fatura Kontrol Birimindeki işleyişin standart hale getirilmesi.

2.KAPSAM: Hastanemiz Fatura Kontrol Birimini kapsar.

3.KISALTMALAR

SUT: Sağlık Uygulama Tebliği

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR Hastane Başhekimliği, Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mal İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı, Faturalandırma Sorumlusu, HBYS Sorumlusu.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. SGK’ lı hastaların tedavi faturaları SUT’ a göre uygunluğu kontrol edilir.

6.2. Fatura eki belgelerin eksikliği yada içerik olarak yetersizliği tespit edilirse ilgili kimselerle irtibata geçilerek eksiklikler giderilir.

6.3. Faturada tespit edilen hatalar basım birimi ile birlikte düzeltilerek hatanın nedeni giderilmeye çalışılır.

6.4. Servisler ile fatura arasındaki koordinasyon sağlanır.

6.5. Hastaların başvurusundan itibaren, faturalama ve faturaların ilgili kuruma postalanması sırasındaki tüm aksaklıklar tespit edilerek çözüm üretilir.

6.6. Yapılan işlerle ilgili genelge, yönetmelik, yasa değişiklikleri konusunda personel eğitilir.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

SUT

KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ