İdari Hizmetler

Santral

Görev Amacı:

Hastanenin resmi telefon görüşmelerini ve dış hattan hastaneyi arayan kişilerin bağlantılarını süratli bir şekilde gerçekleştirir.

Temel İş ve Sorumluluklar:

İcap ettiği takdirde istenen doktor ve diğer görevlilere ulaşır.

Gün içinde aranılan bölümlerinin irtibatını sağlar.

 Anons gerektiren durumlarda anons yaparak kişileri bilgilendirir.

Arızaları ilgili telefon şirketine bildirir.

Sorumlu Teknikerin bilgisiyle hastanenin telefon rehberinin güncel tutulmasını sağlar.

Amiri tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.