İdari Hizmetler

Satın Alma Birimi

1. AMAÇ

Hastanemizde hizmetlerin sağlıklı ve zamanında sunulabilmesi için gerekli olan Mal, Hizmet Alımı ve Yapım işlerinin Yasa ve İlgili mevzuatlar çerçevesinde en kaliteli ve ekonomik olarak teminini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Hastanemizde kullanılacak olan her türlü tüketim malzemeleri ile hizmet alımı (temizlik, yemekçilik, hastane otomasyonu, koruma ve güvenlik vb.) ve yapım ihalelerinin sonuçlandırılarak temininin sağlanmasını kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

4734 Sayılı kanun: Kamu İhale Kanununu, 4735 Sayılı Kanun: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu, Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, KİK: Kamu İhale Kurumu.

5. SORUMLULAR

Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Satın Alma Personelleri, Veri Giriş Personelleri.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. İHTİYAÇ TESPİTİ ve İHALESİ

6.1.1 Mal Alımı

İhtiyaç talep edilen birim tarafından şartname hazırlanıp ihtiyaç tespit birimine teslim edilir.

Birimlerden yapılan ihtiyaç istemlerinden ihtiyaç tespit birimine ulaşan malzemelerin ihtiyaç tespit komisyonunca belirlenen miktarda komisyondan geçirildikten sonra ihale usulü ise ihale birimince doğrudan temin usulü ise doğrudan temin birimi tarafından alımı başlatılır.

İhale komisyonu satınalma tarafından oluşturulur. Başhekimin onayına sunulur.

Gerekli KİK No alınarak usulüne göre ilana çıkılarak isteklilere ihale dokümanı verilir.

İhale komisyonu oluşturularak ihale dokümanı üyelere ulaştırılır.

İhale tarihinde komisyon toplanarak ihale yapılır.

İlgili çalışmalardan sonra ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır.

6.1.2 Hizmet Alımı

İhtiyaç talep edilen birim tarafından şartname hazırlanıp ihtiyaç tespit birimine teslim edilir.

Birimlerden yapılan ihtiyaç istemlerinden ihtiyaç tespit birimine ulaşan malzemelerin ihtiyaç tespit komisyonunca belirlenen miktarda komisyondan geçirildikten sonra ihale usulü ise ihale birimince doğrudan temin usulü ise doğrudan temin birimi tarafından alımı başlatılır.

İhale komisyonu satınalma tarafından oluşturulur. Başhekimin onayına sunulur.

Gerekli KİK No alınarak usulüne göre ilana çıkılarak isteklilere ihale dokümanı verilir.

İhale Komisyonu oluşturularak ihale dokümanı üyelere ulaştırılır. İhale tarihinde komisyon toplanarak ihale yapılır.

İlgili çalışmalardan sonra ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır.

6.1.3 Yapım İhaleleri

Hastanede yapılması planlanan tadilat ve onarımlar ile ilgili olarak teknik elemanlar tarafından belirlenerek projelendirilen yapım işleri için Hastane Başhekimi tarafından ihale komisyonu oluşturulur.

İhtiyaç talep edilen birim tarafından şartname hazırlanıp ihtiyaç tespit birimine teslim edilir.

Birimlerden yapılan ihtiyaç istemlerinden ihtiyaç tespit birimine ulaşan malzemelerin ihtiyaç tespit komisyonunca belirlenen miktarda komisyondan geçirildikten sonra ihale usulü ise ihale birimince doğrudan temin usulü ise doğrudan temin birimi tarafından alımı başlatılır.

Gerekli KİK No alınarak usulüne göre ilana çıkılarak isteklilere ihale dokümanı verilir.

İhale Komisyonu oluşturularak ihale dokümanı üyelere ulaştırılır. İhale tarihinde komisyon toplanarak ihale yapılır.

İlgili çalışmalardan sonra ihaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalanarak ihale sonuçlandırılır.

6.1.4 Satın Alma Biriminde yapılan bütün ihale dosyaları ve ilgili diğer yazışmalar dosyalanarak saklanır.

6.1.5 İhale için istekliler tarafından verilen teminatlar ilerde iade edilmek üzere saklanır.

6.1.6 Yapılan bütün ihaleler kayıt altına alınarak bilgisayarda ve klasörlerde dolaplarda muhafaza edilir.

6.2. UYGULAMA

6.2.1 İhale öncesinde ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı belirlenirken mutlaka Sorumlu Eczacının görüşü alınır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Yataklı Tedavi Kurumları Sağlık Mevzuatı, 4734, 4735, 5018 sayılı kanunlar, Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri, Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik, Mal alımları Muayene Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene Kabul Yönetmeliği, KİK İlgili Standart Formlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Sağlık Bakanlığı Genelge, Tebliğ ve Talimatları, KİK Genel Tebliği.