İdari Hizmetler

TİG Birimi

Görev Amacı:

Hastanemizde taburcu olan hastaların Klinik verilerinin TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girilmesini sağladığı için hastanemiz için önemlidir.

Temel İş ve Sorumluluklar:

Klinik verilerini TİG sistemine, doğru ve zamanında girmek,

Klinikten gelen dosyalarda kodlama açısından tespit edilen eksikliklerin takibini yapmak,

Yıllık hekim eğitimleri ve hizmet içi eğitimlerini yapmak, Eğitim dokümanları resmi yazı ile sekreterlik TİG Birimine göndermek,

Paneldeki verilerin (yatan-ayaktan-günübirlik, VKİ vs.) analizini yaparak tesis TİG Sorumlu Yönetimine sunmak,

Klinik kodlamacıların tüm dokümanları aktif olarak kullanmalarını ve KDS-KoDeSiS verilerini takip etmelerini sağlamak,

Aylık ayaktan ve yatan hastalarda TSİM/TİG uyumunu takip etmek,

Birimin işleyişi ile ilgili TİG sorumlu yöneticisine Haftalık rapor sunmak,

Genel Sekreterlik TİG Birimi ile yazışmaları takip etmek,

Bakanlık ve Kurum Web Sitesindeki duyuruları düzenli olarak takip etmek,

TİG Birimi içerisinde koordinasyonu sağlamak,

Yetkiler:

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek